Tiu vortaro ankoraŭ estas en prova fazo, do via kontribuo
kaj informoj al Túlio Flores estas ja bonvenaj. Dankon!